NEWS - NYHEDER

GB: We have now started this website - Designssale.dk - Designudsalg.dk - where we urge the attention for Danish Design Furniture designed by world famous architects and designers for our best furniture ranges, which we manufactory on exclusive license agreements. The means are fine discounts and good terms of introduction to this universe, so you may take the opportunity to refine your collection or to start a collection and also dealers may take the opportunity to benefit from this possibilty to make a good business. Just in time, because the sale is limitid to a small number of chairs. When it runs out, we mark the models by a SOLD - sign. 

DK: Vi har nu startet denne hjemmeside - Designssale.dk - Designudsalg.dk - hvor vi skærper opmærksomheden overfor Dansk Design Møbler, der er tegnet af verdenskendte arkitekter og designere til vore bedste møbelkollektioner, som vi fremstiller på eksklusiv licensaftaler med arkitekterne. Midlet hertil er rigtig gode rabatter og betingelser for adgangen til dette univers af gode, flotte møbler, så man forfine en samling, eller skabe en ny. Også møbelhandlere kan bruge anledningen til at gøre en god forretning i tide, fordi vort udsalg er tidsbegrænset med et mindre antal stole. Når udsalgslageret ophører, mærker vi modellerne med skiltet UDSOLGT.